สาระความรู้

การสักลาย Queen Tattoo
การสักลายเป็นศิลปะเเขนงหนึ่งซึ่งมีอายุยาวนานมากว่า 1000 ปีจนถึงปัจุบันซึ่งศิลปะเเขนงนี้เป็นศิลปะของความชอบของเเต่ละบุคลเเละปัจุบันยังคงมีผู้คนให้ความสนใจศิลปะเเขนงนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง
27/08/2558 15:18
1,278